Zdrowie finansowe w liczbach. Jak przekonać CEO wdrożenia?

Zdrowie finansowe w liczbach

Jeden z najsławniejszych inwestorów na świecie powiedział kiedyś, że dobre historie biją na głowę najlepsze arkusze kalkulacyjne. Wielu liderów, z którymi pracuję nad wdrażaniem programów zdrowia finansowego nie potrzebuje szczegółowych wyliczeń. Są także tacy, którzy zadają pytania czysto biznesowe: Kiedy to mi się zwróci? Jaki będzie wpływ tego programu na moje zyski? To nie są nowe pytania. Odpowiedzi na nie padły już wielokrotnie. Spójrzmy jak wygląda zdrowie finansowe w liczbach.

Wprowadzenie, czyli co to jest zdrowie finansowe w liczbach?

W każdym przypadku, gdy chcemy wdrożyć w firmie program, który będzie miał wpływ na pracowników, musimy mieć pełne wsparcie i zaangażowanie liderów. Idea dbania o zdrowie finansowe sprzedaje się sama. Wykonanie konkretnego programu wymaga już jednak zawsze zasobów w formie pieniędzy i/ lub ludzi. Taka decyzja inwestycyjna wymaga zastanowienia się nad rachunkiem ekonomicznym dbania o zdrowie finansowe pracowników.

W tym paragrafie przypomnę Wam uproszczony model, który pokazuje jak zdrowie finansowe pracowników wpływa na koszt prowadzenia biznesu. Wskaże też rozszerzony model opracowany niedawno przez Harvard Kennedy School.

Reguła 10 na 10, czyli Ile firmy tracą z uwagi na słabe zdrowie finansowe pracowników?

Wiele programów edukacji finansowej bazuje swoje wyliczenia inwestycyjne jednym z modeli sprzed lat. Model ten zakłada następujące, bardzo uproszczone założenia, które znajdują poparcie w naukowych i biznesowych faktach. Po pierwsze model zakłada bardzo konserwatywnie, że 10 procent pracowników danej firmy mierzy się z takimi lub innymi problemami w zakresie finansów osobistych. Drugie konserwatywne założenie to, że koszt związany z problemami tych pracowników wyrażony jako procent płaconych pensji to 10%. Nazywam tą regułę w uproszczeniu 10 na 10.

Spójrzmy na prosty przykład, aby każdy z Was mógł odnieść ten model do swojej firmy. Załóżmy, że mamy pracodawcę, który zatrudnia 1000 pracowników w swoim centrum usług wspólnych. Załóżmy też, że średni koszt bezpośredni pracownika (pensja plus obowiązkowe narzuty) to 65 000 PLN rocznie. Według uproszczonego modelu 10 % pracowników (100 osób) tej przykładowej firmy ma problemy finansowe. Nasz firmowy koszt związany z problemami finansowymi pracowników w tym przykładzie będzie zatem wynosił 650 000 PLN (100 osób X 65 000 PLN X 10% koszt per pracownik).

Koszty biznesu na bazie ostatnich badań w Stanach Zjednoczonych

Uproszczony model, który wskazałem powyżej mówi tylko i wyłącznie o kosztach związanych ze zdrowiem finansowym pracowników, których finanse ucierpiały najbardziej. W rzeczywistości, każdy z pracowników w większej lub mniejszej mierze, zmaga się z wyzwaniami finansowymi. Wpływ na koszty biznesu w takim ujęciu jest dużo większy. Mówimy bowiem trzech głównych kategoriach:

  1. Koszty związane z nieobecnościami pracowników
  2. Koszty związane z obniżoną efektywnością pracowników
  3. Koszty związane z rekrutacją oraz szkoleniem pracowników w wyniku zwiększonej rotacji

Jedno z ostatnich badań Harvard Kennedy School podaje w konkluzjach, że koszty biznesu związane ze słabym zdrowiem pracowników to 29 – 39 dni roboczych w roku. Daje to przy bazie 240 dni roboczych średnie koszty biznesu na poziomie pomiędzy 13 a 18 % kosztów bezpośrednich płac wszystkich pracowników.

Jak oszacować zdrowie finansowe w liczbach w Twojej firmie?

Niezależnie od tego, jaki model wykorzystacie do wstępnych analiz, zawsze będzie to tylko model. Będzie on bazował na zupełnie innej społeczności pracowników. Inna grupa będzie miała inne wyzwania w zakresie zdrowia finansowego i w konsekwencji koszty dla biznesu będą inne.

Zawsze rekomenduję klientom działanie pragmatyczne oraz rozpoczęcie swojej przygody ze zdrowiem finansowym pracowników od diagnozy. Używamy do tego narzędzia FRUCTUS, które pozwala spojrzeć kompleksowo na finanse przez pryzmat obiektywnych wskaźników i subiektywnych odczuć. Daje tym samym pełny, ogólny obraz zdrowia finansowego. Wyniki z narzędzia FRUCTUS są wykorzystane do zrozumienia, na jakim etapie finansowej podróży są dzisiaj nasi pracownicy. A to ma kluczowe znaczenie w zakresie szacowania kosztów, dlatego że każdy z segmentów pracowników w badaniu FRUCTUS ma inne wyzwania, które stanowią realny problem dla biznesu. Podsumowanie tych elementów poniżej.

Segment pracownikówTypowe wyzwania
FINANSOWE KŁOPOTY
(SEGMENT 1)
To grupa pracowników o najwyższym stresie związanym z finansami osobistymi.
Grupa ta stanowi wyzwanie w zakresie obniżonej produktywności w firmie.
NOWE NAWYKI
(SEGMENT 2)
Pracownicy narażeni są na podwyższony stres związany z finansami osobistymi. Częściej poszukują pracy o wyższych zarobkach, aby balansować domowe budżety.
STREFA KOMFORTU (SEGMENT 3)Ta grupa pracowników nie stanowi zazwyczaj ryzyka w zakresie retencji. Stanowi natomiast ciekawą społeczność, której zaangażowanie można poprawić.
CELE DŁUGOTERMINOWE (SEGMENT 4)Ta grupa pracowników nie stanowi ryzyka w zakresie retencji. Grupa ta szuka stabilizacji oraz wykorzystania możliwości w zakresie inwestowania.
ZDROWIE IDEALNE (SEGMENT 5)Pracownicy w tym segmencie zabezpieczyli wszystkie swoje bieżące oraz większość przyszłych potrzeb finansowych.

Więcej o tych segmentach pracowników możecie przeczytać w moim poprzednim artykule. Podział pracowników na te grupy jest istotny z punktu widzenia zrozumienia i oszacowania problemu związanego ze zdrowiem finansowym w Waszej firmie.

Gdy zrozumiecie, ile pracowników procentowo przynależy do danej grupy, będziecie mogli wyobrazić sobie, jaka jest skala problemu związanego ze zdrowiem finansowym w Waszej firmie. Jesteście coraz bliżej, aby na Waszym własnym przykładzie przedstawić zdrowie finansowe w liczbach. Będziecie też mogli korzystając z przedstawionych powyżej modeli oszacować w przybliżeniu koszty, jakie Wasza firma ponosi rocznie z uwagi na wyzwania związane ze zdrowiem finansowym pracowników.

Szczególną uwagę należy zwrócić rzecz jasna na udział segmentów 1 oraz 2. Są to społeczności pracowników najbardziej zagrożone finansowym stresem i ich produktywność może odbiegać znacząco od oczekiwań. Grupy te są także największym wyzwaniem w zakresie kosztów ponoszonych przez firmy.

Dobre historie biją na głowę najlepsze arkusze kalkulacyjne

Dbanie o zdrowie finansowe pracowników to wyraz pewnego przekonania, że wolni od stresu pracownicy są szczęśliwsi i mogą lepiej skoncentrować się na pracy. Inwestycja w zdrowie finansowe pracowników to dużo więcej niż liczby. To pokazanie, że rozumiemy wyzwania pracowników związane z finansami osobistymi i rozumiemy, że edukacja finansowa w Polsce właściwie nie występuje.

Rozwiązanie tego problemu przez pracodawcę to wykazanie się inicjatywą, to także wyraz troski i zaangażowania. Te niemierzalne elementy zostają zauważone. Właśnie te niemierzalne elementy powodują, że czujemy się jak ludzie. To one powodują, że nasze emocje zostają pozytywnie poruszone. Ten krok pracodawcy, w kierunku lepszego świata, wolnego od problemów finansowych to coś co wzmacnia naszą więź z pracodawcą i sprawia, że my też chcemy dbać. Zależy nam na tym, aby dać coś z siebie w zamian.

W wielu przypadkach to ma to postać głębszego zaangażowania w pracę, zwiększonej kreatywności lub po prostu większej koncentracji na pracy w pracy. Brzmi tak prosto, ale w dzisiejszym świecie pełnym dystrakcji, tak prosta rzecz robi dużą różnicę. Świadomość pracowników, że ich problemy finansowe mają rozwiązanie i to rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki to ogromna różnica.

Paypal odnotował na swojej liście priorytetów zdrowie finansowe pracowników

Wiele firm napisało już dzisiaj własną historię na temat tego, że zależy im na zdrowiu pracowników (employee wellness). Dzisiaj do tego nurtu dołączyło jeszcze zdrowie finansowe, które okazało się być piętą achillesową odkrytą w czasach pandemii. To nie jest tak, że pandemia spowodowała problemy finansowe ludzi. W mojej opinii pandemia zwielokrotniła tylko (i aż) problemy finansowe, które występowały wcześniej. Pandemia stała się w tym obszarze katalizatorem do mocniejszego pochylenia się nad finansami pracowników.

Dzisiaj wspólnie z pracownikami pracujemy nad wyzwaniami związanymi z gotówką, pomagamy w zakresie prowadzenia budżetów, budujemy ich finansową odporność oraz wspieramy w osiąganiu długoterminowych celów finansowych.

Dan Schulman, president and CEO PAYPAL

Lubię historię PayPal. Ten globalny lider na rynku płatności wyszedł z inicjatywą w zakresie zdrowia finansowego na długo przed pandemią. Już w 2018 roku po przeprowadzeniu badania wśród pracowników okazało się, że wielu pracowników ma wyzwania związane z regulowaniem bieżących płatności. W ślad za tymi obserwacjami dokonano niezbędnych korekt w płacach, aby oddać pracownikom do dyspozycji więcej gotówki. Rok później PayPal wdraża kompleksowy program zdrowia finansowego dla pracowników. Do dzisiaj ten program jest rozwijany i ewoluuje wraz z tym jak ewoluują potrzeby pracowników w zakresie zdrowia finansowego.

PayPal tym podejściem pisze historię, którą wyprzedza swoje czasy. Jaką historię pisze Twoja firma?

Zwrot z inwestycji w zdrowie finansowe

Jest w świecie biznesu zamiłowanie do mierzenia wszystkiego stopą zwrotu. Jest pokusa, aby pokazywać na slajdach dokładnie wyliczone korzyści. Zdrowie finansowe pracownika nie jest w tym zakresie wyjątkiem i zmierzono dokładnie efektywność tego rodzaju inwestycji.

Opracowania naukowe bazujące na 20 latach dorobku wskazują, że zwrot z inwestycji w programy zdrowia finansowego przy konserwatywnych założeniach sięga 300 %. Zdrowie finansowe w liczbach broni się samo. Warto podkreślić dodatkowo, że wdrażanie programów zdrowia finansowego to inwestycja, która oddziałuje pozytywnie na wiele obszarów związanych z pracownikami. Wśród korzyści należy jednym tchem wymienić także:

  1. Zwiększoną skuteczność rekrutacji
  2. Bardziej zaangażowani pracownicy
  3. Zwiększona retencja
  4. Lepsze doświadczenie pracowników
  5. Zwiększona produktywność

Przeczytaj więcej o korzyściach związanych z wdrażaniem programów zdrowia finansowego dla pracowników i zacznij swoją podróż do lepszego świata dzisiaj.