Dlaczego zdrowie finansowe pracownika to priorytet wielu firm?

zdrowie finansowe priorytetem firm

Zdrowie finansowe pracownika to dzisiaj priorytet wielu firm. Okazuje się bowiem, że posiadanie w swojej ofercie programów zdrowia finansowego jest nie tylko atrakcyjne dla obecnych a także potencjalnych pracowników. Niesie ze sobą także istotne korzyści dla firm. Spójrzmy na 5 kluczowych obszarów, które wskazują dlaczego zdrowie finansowe pracownika to priorytet.

5 powodów, dla których zdrowie finansowe pracownika to priorytet firm

#1. Zwiększona skuteczność rekrutacji

Walka o talenty niezmiennie od lat jest zadaniem bardzo trudnym. Jest to szczególnie widoczne w najbardziej konkurencyjnych branżach. Tam gdzie, pracownicy wybierają pracodawców a nie odwrotnie. Szczególnie w takich przypadkach posiadanie programu zdrowia finansowego może być tym czynnikiem, który przechyli szalę na korzyść oferty rekrutacyjnej naszej firmy. Badania The Workforce Institute at Kronos Incorporated 1 wskazują bowiem, że prawie trzy czwarte (74%) pracowników twierdzi, że preferują ofertę pracy dla firmy, która oferuje programy zdrowia finansowego oraz wspiera planowanie finansowe, budżetowanie oraz narzędzia do automatyzacji decyzji finansowych.

74 % pracowników twierdzi, że preferują ofertę pracy dla firmy, która oferuje programy zdrowia finansowego

The Workforce Institute at Kronos Incorporated

Coraz więcej pracodawców zdaje się rozumieć te oczekiwania pracowników. Blisko połowa pracodawców (47%) twierdzi, że opracowali programy zdrowia finansowego dla pracowników aby wyróżnić się spośród konkurencji. Pracodawcy ci rozumieją, że pełna paleta korzyści pozapłacowych, w tym także dbanie o zdrowie finansowe pracowników, może pomóc w przyciągnięciu do firmy najlepszych talentów.

Firmy traktują zatem zdrowie finansowe jako priorytet już na etapie rekrutacji pracowników. Chcą mieć pewność, że ich środowisko pracy jest postrzegane jako atrakcyjne miejsce do bezpiecznego rozwoju.

#2. Bardziej zaangażowani pracownicy

Pracownicy, którzy mają swoje finanse pod kontrolą i czują się bezpiecznie są bardziej zaangażowani w swoje obowiązki. To kolejny argument, dla którego zdrowie finansowe to priorytet firm. Zaangażowanie pracowników to temat, o którym dużo się mówi. Temat ten bowiem sprowadza się do jednej prostej sprawy. Czy będąc w pracy poświęcam jej swoją pełną uwagę? Ta postawa jest niezmiernie cenna. Dobre zrozumienie swojej roli w firmie i realizowanie z zaangażowaniem swoich obowiązków ma kluczowy wpływ na rezultaty.  

72% pracodawców podaje, że budowa programów zdrowia finansowego w ich firmach ma na celu zwiększenie zaangażowania pracowników

Quantum Workspace

Budowanie programów zdrowia finansowego pracowników oraz dbanie o ich ogólny dobrostan jest doceniane. Raporty wskazują że firmy, które akcentują zdrowie finansowe jako priorytet mają o 38% bardziej zaangażowanych pracowników. Łatwo to zrozumieć i przełożyć na przykład z własnego podwórka. Pracownicy, którzy czują się bezpiecznie finansowo nie poświęcają czasu w pracy na rozwiązywanie problemów związanych z pieniędzmi. Bezpieczeństwo finansowe wiąże się także z istotnie mniejszym stresem. Wszystko to sprawia, że łatwiej jest realizować swoje obowiązki.

#3. Zwiększona retencja

Jedno z najnowszych badań zaprezentowanych około miesiąca temu na SHRM Annual Conference & Expo 2021 w Las Vegas stawia ciekawe tezy na temat zdrowia finansowego a rotacji wśród pracowników. Konkluzje tego wystąpienia oraz raportu są jednoznaczne. Brak koncentracji na zdrowiu finansowym pracowników to strategia, która ma krótkie nogi. Inwestycje w tym obszarze mają natomiast realne przełożenie na efekty biznesowe. Świetnym tego przykładem jest Walmart, który zbadał to na przykładzie 269 000 pracowników. Wyniki w tym przypadku pokazują, że wdrażanie programów zdrowia finansowego, które zawierają elementy budżetowania oraz oszczędzania powodują 41% zmniejszenie rotacji pracowników.

41% mniej pracowników odeszło z firmy w konsekwencji prowadzenia programu zdrowia finansowego

na podstawie 269 000 pracownków Walmart. 2021

Na amerykańskim rynku pracy to ma dzisiaj szczególne znaczenie. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych z pracy odchodzi najwięcej pracowników od ponad dwudziestu lat. Ten rynek pracy mierzy się dodatkowo z kolejnym wyzwaniem. Kolejne badanie SHRM wskazuje, że ponad połowa (52%) pracowników rozważa aktualnie zmianę pracy. W kontekście takich zamiarów pracowników oraz istniejącej rekordowej rotacji firmy dla firm na amerykańskim zdrowie finansowe to szczególny priorytet. Tam szczególnie może pomóc w przyciągnięciu oraz zatrzymaniu talentów.

#4. Lepsze doświadczenia pracowników

Do ciekawego wniosku doszli także twórcy raportu z Alight Solutions. Badane przez nią firmy zdeklarowały w 85%, że tworzą lub rozwijają programy zdrowia finansowego po to, aby polepszyć ogólne doświadczenie pracowników. Wychodzą z prostego założenia, które nie jest obce żadnej z nas. Spędzamy w pracy blisko 40 godzin tygodniowo. To istotna część naszego życia. Nikt nie chce, aby otoczenie, któremu poświęcamy tak dużą część swojego czasu kojarzyło nam się z niedobrymi doświadczeniami. Programy zdrowia finansowego pomagają tutaj nie tylko w stworzeniu możliwości do budowania bezpieczeństwa finansowego ale poprawiają ogólne doświadczenie.

#5. Zwiększona produktywność

Badania i praktyka nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Problemy finansowe pracowników wynikające z nietrafionych decyzji finansowych mają bezpośredni, negatywny wpływ na ich produktywność 5 . Więcej o tym pisałem w poprzednim artykule. Odsetek pracowników, u których problemy finansowe mają największy wpływ na efekty pracy waha się według rożnych szacunków pomiędzy 10 a 30%.

Odsetek pracowników, u których problemy finansowe mają największy wpływ na efekty pracy waha się pomiędzy 10 a 30%

Badania naukowe

Stres związany z finansami jest oczywiście wyższy w przypadku scenariuszy kryzysowych takich jak pandemia. W takich okolicznościach nawet blisko połowa pracowników wskazuje, że kłopoty finansowe rozpraszają ich w pracy i są istotnym czynnikiem stresogennym.

Zdrowie finansowe pracownika to priorytet dla 90% firm

W lutym tego roku HR Consultancy Alight Solutions zbadali, jak ważne są programy zdrowia finansowego dla firm. Okazało się, że 90% firm planuje dzisiaj wdrożyć albo rozwinąć programy zdrowia finansowego. Badanie objęło swoją próbą 115 pracodawców, którzy łącznie zatrudniają ponad 5 i pół miliona osób. To samo badanie potwierdziło, że na dzisiaj już 67% badanych przedsiębiorstw zaoferowało w ostatnich dwóch latach programy zdrowia finansowego swoim pracownikom.

Czy zdrowie finansowe pracownika to priorytet w Twojej firmie?

Problemy natury finansowej dotykają w większym lub mniejszym stopniu każdego z nas. Dotykają też w sposób pośredni każdą z firm. Każda z firm, jako minimalny krok, powinna zdiagnozować, w jakim stopniu kwestia zdrowia finansowego pracowników wpływa na jej funkcjonowanie. Diagnoza własnych pracowników jest także pierwszym krokiem do wybrania właściwego podejścia do wdrożenia tego rodzaju programów oraz wybrania najlepszego partnera wdrożeniowego.

W niedalekiej przyszłości publikuję raport związany z wdrażaniem programów zdrowia finansowego w firmach. Już dzisiaj zapraszam do śledzenia artykułów na tym blogu.

Do napisania tego artykułu posłużyły mi następujące źródła. Zachęcam Was do przeczytania ich.

Pozdrawiam Was

Bogumił

1. “Going further than on-demand pay can improve staff wellness and retention, big employers find,” TechHQ, August 16, 2021. https://techhq.com/

2. Walmart. (2021). Correlations Between On-Demand Pay, Holistic Financial Wellness, and Business Results: Relationship between use of the Financial wellness platform from Even and PayActiv and business results in 269,000 newly-hired Walmart Associates.

3. https://bestmoneymoves.com/blog/2021/04/07/4-reasons-employee-financial-wellness-is-a-top-priority-for-employers/

4. The Relationship Between Employee Wellness and Employee Engagement, https://www.quantumworkplace.com/future-of-work/employee-wellness-employee-engagement

(5) Joo, S., & Grable, J. E. (2000). Improving employee productivity: the role of financial counseling and education.
Journal of Employment Counseling, 37, 2–15, http://fpperformancelab.org/wp-content/uploads/Improving-Employee-Productivity-The-Role-of-Financial-Counseling-and-Education.pdf

(6) Reference this https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/financial-wellness-could-be-key-to-reducing-turnover.aspx